Bli medlem !


Medlemsavgift 100:-/år

 

Sätt in pengar på Riffets plusgiro 414268-3 och ange namn,
adress och email och att ni vill bli medlemmar.

Medlemsavgiften innebär vanligtsvis rabatter på inträdespris samt att ni stöttar och hjälper
till så att musiklivet i Trelleborg lever och frodas.

Uppstarten vart år, oftast i månadsskiftet jan/feb, där ingår medlemsavgiften i inträdespriset.
Vi har sedan en medlemsförteckning som vi checkar av vid behov vid entrén.