Lokaler

Vi håller oftast till i Parken Trelleborg där det finns 3 lokaler

Rotundan
Trelleborgssalen
Parkens Pub

Ibland kan vi även använda oss av dessa lokaler

Kulturhuset, Valldammsgatan
Församlingshemmet, Valldammsgatan