co/ Mats Hansson
Ripagatan 29
23145 Trelleborg

Medlemsavgift 100:- Plusgiro 414268-3
(ange namn,adress och gärna er emailadress)

musikforeningen@riffet.com