Nya evenemang - 2010-06-06, 11:00
Nya evenemang på gång
22 sept kl 19.00, Jan Sigurd med Mats Andersson på gitarr,
i Trelleborgen. Riffet i samarbete med Visans Vänner och ABF

22 juli Viskväll i Trelleborgen med Per Sörman, Ronny
Holmberg samt Emma Peterson
Gå tillbaka