Peter Lfqvist - 2010-07-17, 22:17
Vavades grundare intervjuad
Peter Löfqvist, fotograf,musiker,inspelningstekniker mm
blev näste man att låta sig intervjuas av Riffets ständige
reporter Peter Frank
G tillbaka