Årsmöte - 2005-10-31, 15:40
Årsmöte

Musikföreningen kallar till årsmöte torsdagen den
24/11 kl 19.00 i Oliviasalen på Folkets park.Alla medlemmar är välkomna!
Vi bjuder på en kopp "javva" med något tilltugg.

Styrelsen
Gå tillbaka