FC Trelleborg - 2010-12-19, 21:27
Fest med FC Trelleborg
Lördagen den 26 mars kl 18.30 i Parkens rotunda är det
dax för FC Trelleborgs Primavera fest där Riffet är
samarbetspartners.
Entre: 200:-/person. Mat ingår, dricka medtages
Betalning senast den 16/3 till
FCT 438137-2
Riffet 414268-3
Glöm inte att ange namn
www.fctrelleborg.se
Gå tillbaka