Uppstartsträff - 2005-12-15, 18:55
Uppstartsträff 2006

Den 28/1 kl 19.00 är det Queen Rocket (live) och
tävling med tema 70-tal i parken.
Picknick gäller ! Möjlighet finnes att köpa en
picknick-tallrik för 45:-
Inträde 100:-(= medlemsavgift 2006).
Anmälan via plusgiro 414268-3
ange namn och "uppstartsträff 2006".
Eller föranmälan via email och betala vid entrén !
(musikforeningen@riffet.com)
Gå tillbaka