Höstfest 2012 - 2012-09-13, 19:08
Riffets höstfest 2012
Går av stapeln lördagen den 3/11 kl 19 på Parken
i Trelleborg. Diamantorkestern underhåller. Picknick-
fest med Quiz 50 år - En resa i ljud och bild mellan
1955-2005.
Gå tillbaka