Fler gäster till den 3 maj - 2013-04-11, 19:35
Nu kan ni även träffa följande som kommer att berätta
lite om livet på 60-talet, och kanske även framföra
någon sång.
Tommy Hansson - Namelosers, Jan "Rock-Ola" Olofsson,
Lars Danred - Troublemakers/Öppna sinne plus ev några
artister till. Kommer även att finnas skivförsäljning.
Gå tillbaka