Queen a Night At The Park - 2016-05-25, 20:07
Riffets höstfest den 22/10 insläpp kl 18.30. Ett Queen tribute band
från Danmark "Queen of Denmark". Picknick - Quiz - DJ
Mer info följer ang entrepris och biljetter.
Gå tillbaka