The Eagles Tribute - 2016-11-19, 15:07
Biljetter släppta. Lördag den 4 feb 2017 Parken Trelleborg.
Quiz,picknick,DJ Peter CC.
Entré: 250:- (Medlemsavgift Riffet 2017 ingår)
Betala in på Riffets plusgiro 414268-3 Ange namn och bordsnamn.
OBS Viktigt att ange namn på alla som kommer, underlag till vårt
medlemsregister.
Välkommen till en oförglömlig kväll!.
Gå tillbaka