Skivmässa - 2017-03-19, 19:49
Skivmässa i Parken den 26 mars kl 12 i Parken

Meddelande till utställarna:
Borden är 140 cm x 70 cm och inte 140x90 cm som meddelats tidigare!
Hoppas att det inte ställer till några problem. 2 backar går in på 70 cm!

Ni är välkomna att börja lasta in från kl. 09.00. Lite vägbeskrivning:
https://www.youtube.com/watch?v=oitIhqu8h3k (Klipp ut länken och klistra
in i adressfönstret.

Där är 20 säljare och vi öppnar inte dörrarna för besökarna förrän kl.
12.00!
Gå tillbaka