Musikföreningens syfte är att främja och utveckla musiklivet i Trelleborg