Bli medlem !


Medlemsavgift 100:-/år

 

Sätt in pengar på Riffets plusgiro 414268-3 och ange namn
och adress och att ni vill bli medlemmar.
Vi skickar ut medlemskortet så fort som möjligt.

Medlemskortet innebär rabatter på inträdespris samt att ni stöttar och hjälper
till så att musiklivet i Trelleborg lever och frodas.

Uppstarten vart år, oftast i månadsskiftet jan/feb, där ingår medlemsavgiften i inträdespriset.
Medlemskort delas oftast ut under evenemanget.