OBS ! Medlem kan ni bli genom att sätta in 100:- på Riffets plusgiro 414268-3. Ange namn,adress och gärna emailadress