Folklivsarkivet - 2017-04-06, 19:54
Folklivsarkivet har hört av sig till Riffet och undrat om våra medlemmar
kan tänka sig att vara med i en enkätundersökning ?
Det gäller "Musikanvändning och musiklyssnande" (LUF 248).
Materialet kommer att arkiveras på Folklivsarkivet och vara tillgängligt
för forskning och utbildning.
Frågelistan besvaras online. Ett interaktivt formulär är publicerat som
en länk på Folklivsarkivets hemsida.
Länken kommer att vara öppen under ett års tid. Det är möjligt att
besvara frågelistan anonymt för den som önskar.
Jag har gjort det ! Det tog ca 10 minuter. Klistra in nedanstående länk.
http://www.folklivsarkivet.lu.se/beratta-for-arkivet/
Gå tillbaka