ACDC Jam & ZZ Tap - 2018-11-05, 21:53
Den 2 februari är det uppstart 2019 kl 19 i Parken Trelleborg.
Entre 250:- (medlemsavgift 2019 ingår) Anmäl på
musikforeningen@riffet.com. Betala senast den 18/1 på Riffets plusgiro
414268-3.
Gå tillbaka