Back to the Eighties - 2019-12-22, 11:50
Den 1 februari förflyttar vi oss till 80-talet med hjälp
av coverbandet "8Tease" från Göteborg/England.

Parken Trelleborg Picknick,quiz,dans kl 19
Entré: 250:- (medlemskort 2020 ingår)
Anmäl på musikforeningen@riffet.com
Betala senast den 30/1 på Riffets plusgiro 414268-3
Gå tillbaka