Beviljat anslag - 2021-01-19, 20:56
Vi har fått ett glädjande besked som kommer att gagna band som kommer att
spela på våra evenemang, samt våra ljudtekniker. Sparbanksstiftelsen
Skåne har beviljat ett anslag så vi kan köpa in ett trumset och en
basförstärkare av god kvalitét. Underlättar i transportledet för banden,
tidsåtgång för soundcheck, kånkande och bärande. Vi kan ha en klar och
förberedd scen för bandet samt för oss själv. Vi köper en
gitarrförstärkare också.
Styrelsen Riffet
Gå tillbaka