Smyge Vis & Blues och Folkmusik - 2021-06-21, 15:35
Hamnen i Smygehamn den 10 juli gästas av Musikbåten - Fri entré

Kl 12 - Mattias Malm
Kl 14 - Mikael Neumann
Kl 16 - Durfolket med vänner

Arr: Smyge Byalag, Folkmusik i Syd och Musikföreningen Riffet
Gå tillbaka