Medlemsmöte - 2008-03-28, 21:24
Medlemsmöte mån 21/4
Medlemsmöte kl 19.00 i Puben, Parken Trelleborg, Alla
nya och gamla medlemmar hälsas välkomna. Information
om bl a kommande arrangemang 2008
Gå tillbaka